ВКЛ/ИЗКЛ червен цвят -

ВКЛ/ИЗКЛ зелен цвят -

ВКЛ/ИЗКЛ син цвят -