ОПТРОН - 2001

.... хитри , уникални, електроники.....

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Монофазна защита

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

Това устройство дава възможност на потребителя да защитава своя дом , офис или важна за него ел.апаратура от високо и ниско напрежение на електрическата мрежа в рамките от 140V до 400V.След нормализиране на напрежението устройството автоматично възстановява захранването и продължава да го следи. Задават се прагове на изключване съответно на долната и горна граница на защитата .Може да се зададе и максимален ток , превишаването на ,който предизвиква изключване на защитаваната ел.мрежа.Много често особено в селата а и в градовете се случва напрежението да прекъсне за части от секундата и пак да се възстанови . В тези случаи се получават токови удари в консуматорите и те много ,често дефектират. . Примерно ако това се случи на хладилник или фризер неколкократно то той най-вероятно ще се повреди.За хладилници , фризери , перални и за някои модели климатици е най-добре след прекъсване на напрежението то да се възстанови след определено време / обикновено след около 5 минути /.Точно поради тази причина сме сложили и параметъра T_OFF.Всички параметри могат да се променят по начин който потребителя си прецени , според неговата конкретна ситуация.Как става това е описано по-надолу.Стойностите , които се зададат , се запаметяват и не се променят при спиране на захранващото напрежение или преместване на устройството.

Цена : 199 , 99 лв.

Само по заявка